Vec C-119/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 28. februára 2020 – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests