Lieta C-119/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. februārī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests