Писмен въпрос E-012149/11 Konrad Szymański (ECR) до Комисията. Финансиране от страна на Комисията на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните