Заключение на генералния адвокат Kokott представено на11 ноември 2004 г.