Cauza C-58/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 6 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Consolidarea securității portuare — Directiva 2005/65/CE — Articolul 2 alineatul (3) și articolele 6, 7 și 9 — Încălcare — Lipsa unei evaluări a securității portuare — Limite portuare, plan de securitate portuară și agent de securitate portuară — Nedefinire]