Lieta C-58/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Ostu aizsardzības pastiprināšana — Direktīva 2005/65/EK — 2. panta 3. punkts un 6., 7. un 9. pants — Pārkāpums — Ostas aizsardzības novērtējuma neveikšana — Ostas robežas, ostas aizsardzības plāns un par ostas aizsardzību atbildīgā amatpersona — Nenoteikšana