Asia C-58/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 6.4.2017 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Satamien turvallisuuden parantaminen — Direktiivi 2005/65/EY — 2 artiklan 3 kohta sekä 6, 7 ja 9 artikla — Rikkominen — Satamien turvallisuusarvioinnin puuttuminen — Sataman rajat, sataman turvallisuussuunnitelma ja sataman turvallisuuspäällikkö)