Kohtuasi C-58/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Sadamate turvalisuse tugevdamine — Direktiiv 2005/65/EÜ — Artikli 2 lõige 3 ning artiklid 6, 7 ja 9 — Rikkumine — Sadama turvalisuse hindamata jätmine — Sadama piirid, sadama turvalisuse plaan ja sadama turvaülem — Definitsiooni puudumine)