Писмен въпрос E-3768/10 Giancarlo Scottà (EFD) до Съвета. Тероризъм и нестабилност в Сомалия