Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на21 април 2005 г.