C-405/18. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2020. február 27-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AURES Holdings a.s. kontra Odvolací finanční ředitelství (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 49. cikk – A letelepedés szabadsága – Adójogszabályok – Társasági adó – Valamely társaság tényleges ügyvezetése helyének a társaság létesítése helyének tagállamától eltérő tagállamba történő áthelyezése – Az adóilletőség e másik tagállamba történő áthelyezése – Az ügyvezetés helyének áthelyezése előtt a létesítés helye szerinti tagállamban keletkezett veszteségek elszámolásának lehetőségét kizáró nemzeti szabályozás)