Predmet C-405/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. veljače 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší správní soud – Češka Republika) – AURES Holdings a.s. protiv Odvolací finanční ředitelství (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 49. UFEU-a – Sloboda poslovnog nastana – Porezno zakonodavstvo – Porez na dobit – Prijenos mjesta stvarne uprave društva u državu članicu različitu od one u kojoj je to društvo osnovano – Prijenos porezne rezidentnosti u tu drugu državu članicu – Nacionalni propis koji ne omogućava pozivanje na porezni gubitak nastao u državi članici osnivanja prije prijenosa sjedišta)