2009/791/EÜ: Nõukogu otsus, 20. oktoober 2009 , mille kohaselt lubatakse Saksamaa Liitvabariigil jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168