Zaak C-204/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg (Duitsland) op 13 mei 2020 — Bayer Intellectual Property GmbH / kohlpharma GmbH