C-204/20. sz. ügy: A Landgericht Hamburg (Németország) által 2020. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bayer Intellectual Property GmbH kontra kohlpharma GmbH