Sag C-204/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hamburg (Tyskland) den 13. maj 2020 — Bayer Intellectual Property GmbH mod kohlpharma GmbH