Дело C-204/20: Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 13 май 2020 г. — Bayer Intellectual Property GmbH/kohlpharma GmbH