Решение (ЕС) 2020/36 на Комисията от 15 януари 2020 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора