Писмен въпрос E-000219/11 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Лоши кредити