Регламент (ЕО) № 1071/2005 на Комисията от 1 юли 2005 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2826/2000 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар$