Писмен въпрос E-000265/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Финансиране със средства от ЕС на стратегически детектори на движението по пътищата в определени пътни участъци