Заключение на генералния адвокат Gand представено на16 юни 1970 г.