Регламент (ЕИО) № 1964/82 на Комисията от 20 юли 1982 година относно определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък PROPCELEX