Допълнително споразумение относно валидността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година$