Vec T-698/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júla 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MANDO — Staršia medzinárodná obrazová ochranná známka a staršia národná obrazová ochranná známka MAN — Staršia národná slovná ochranná známka Man — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b] nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)