Cauza T-698/17: Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MANDO — Mărcile internaționale și națională figurative anterioare MAN — Marca națională verbală anterioară Man — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)