Sprawa T-698/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MANDO — Wcześniejsze graficzne, międzynarodowe i krajowy, znaki towarowe MAN — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Man — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2017/1001)