asia T-698/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.7.2019 — MAN Truck & Bus v. EUIPO — Halla Holdings (MANDO) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MANDO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat kansainväliset kuviomerkit ja aiempi kansallinen kuviomerkki MAN — Aiempi kansallinen sanamerkki MAN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))