TITJUR Lohrey Решение на Съда от 11 декември 1973 г. # Fritz Lohrey срещу Федерална република Германия и Land Hessen. # Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Германия. # Дело 141-73.