Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 243/2014 от 24 октомври 2014 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП [2015/1467]