TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( EAF - EURATOM ), PROTOKOL VEDROERENDE STATUTTEN FOR DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKABS DOMSTOL, AFSNIT IV: DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS RET I FORSTE INSTANS, ARTIKEL 51