Писмен въпрос E-009032/11 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Европейски средства за затворите на Сомалиленд