2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1023/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti