Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1023/2014, 26. september 2014 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril