Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 10. juli 1997. # Federica Maso m.fl. og Graziano Gazzetta m.fl. mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) og Repubblica italiana. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Pretura circondariale di Venezia - Italien. # Socialpolitik - Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens - Direktiv 80/987/EØF - Begrænsning af garantiinstitutionernes betalingspligt - Medlemsstatens ansvar, når et direktiv er gennemført for sent - Passende erstatning. # Sag C-373/95. Maso m.fl. TITJUR