Решение на Съвета от 15 януари 2016 година за назначаване на трима членове и трима заместник-членове на управителния съвет на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия