Писмен въпрос E-0414/10, зададен от Rareş-Lucian Niculescu (PPE) и Elena Oana Antonescu (PPE) на Комисията. Предложения за законодателни актове чрез гражданска инициатива съгласно Договора от Лисабон