Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8908 – AXA/XL Group) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)