Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8908 – AXA / XL Group) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)