Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8859 — Viohalco/Koramic/JV) (EØS-relevant tekst. )