2018 m. birželio 5 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2018/869, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.) (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimų terminas (EULEX KOSOVO/1/2018)