PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 645/89 на Комисията от 14 март 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура