Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 157/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП