Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9937 — BC Partners/Sofima/IMA) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 361/01