Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontiin sovellettavien tasoitustoimenpiteiden voimassaolon päättymisen johdosta suoritettavan uudelleentarkastelun vireillepanosta