Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας