Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2020/1950, 13. mai 2020, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (nüüd Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta