Писмен въпрос E-6940/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Средства на Общността за проекти за социална интеграция