Klausimas raštu E-010595/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisijai. Žudynės Tamaulipe