Věc T-504/18: Žaloba podaná dne 24. srpna 2018 – XG v. Komise